Masaż leczniczy, japoński

Wywodzi się oczywiście z formy klasycznej masażu. Jednak masaż leczniczy ma na celu leczenie poszczególnych zaburzeń organizmu poprzez wykonanie określonych zabiegów manualnych plegających na szczypaniu, głaskaniu i ugniataniu ciała.

 

PRAWIDŁOWY MASAŻ LECZNICZY

Wykonuje się seriami (podstawową serią jest 10 zabiegów) i tylko wtedy możemy oczekiwać jego leczniczego działania. W innym wypadku gdy zabieg taki wykonany będzie na przykład tylko jeden raz nie może być mowy o jakimkolwiek działaniu leczniczym.

Metodą tą leczy się przede wszystkim stany chorobowe przebiegające w sposób przewlekły oraz niektóre przebiegające w sposób podostry, ale te wymagają ścisłej współpracy z lekarzem i wcześniejszego zastosowania leczenia przygotowującego.

W zależności od czasu trwania zabiegu oraz rodzaju odczynu możemy wyróżnić:

 • Masaż krótkotrwały: trwający ok. 10-12 minut, podczas którego dostarcza się takiej ilości bodźców, aby w czasie zabiegu wystąpił odczyn miejscowy. Zabiegi takie możemy wykonywać codziennie.
 • Masaż średniobodźcowy: trwający ok. 20-30 minut, w czasie którego występuje odczyn miejscowy oraz reakcje ogólne organizmu. Zabiegi tego rodzaju wykonujemy codziennie lub co drugi dzień.
 • Masaż długobodźcowy: trwający ok. 60-75 minut, w trakcie którego jak i po jego zakończeniu przeważają reakcje ogólne nad miejscowymi, trwające nawet do kilku dni. Tego typu zabieg wykonywany jest zazwyczaj co drugi dzień.

Podstawę do wykonania zabiegu masażu leczniczego powinno stanowić zawsze zlecenie lekarskie oparte o rozpoznanie kliniczne i wskazania oraz przeciwwskazania do jego stosowania. 

Wskazania do masażu leczniczego:

 • złamania kości
 • stłuczenia, skręcenia
 • stany pooperacyjne
 • przewlekłe zapalenia stawów, mięśni, ścięgien
 • wady wrodzone oraz zaburzenia rozwoju narządu ruchu
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • porażenia i niedowłady
 • przewlekła niewydolność krążenia
 • choroby układu oddechowego
 • nadwaga.